Chuẩn bị Hồ Sơ Vay Tín Chấp

Chuẩn bị hồ sơ vay tín chấp

1) Hồ sơ Vay tín chấp Đà Nẵng đối với khách hàng đi làm hưởng lương.

* Hồ sơ về nhân thân:
 • Ảnh 3x4 
 • Chứng minh nhân dân photo (ngày cấp không quá 15 năm). 
 • Hộ khẩu pho to. 
 • Nếu tạm trú cần pho to sổ tạm trú (nếu có)
* Hồ sơ về công việc:
 • Hợp đồng lao động photo hoặc giấy xác nhận công tác (Theo mẫu). 
 • Sao kê lương ngân hàng hoặc Giấy xác nhận thu nhập (Theo mẫu) 

2) Hồ sơ Vay tín chấp với KH có tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:
* Hồ sơ về nhân thân: như trên.
* Hồ sơ đặc thù
 • Hợp đồng mua bảo hiểm photo (Hiệu lực >= 1 năm.) 
 • Hóa đơn đóng phí bảo hiểm. 

3) Hồ sơ Vay tín chấp Đà Nẵng đối với KH có sử dụng thẻ tín dụng.

Bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:
* Hồ sơ về nhân thân: như trên.
* Hồ sơ đặc thù
 • Photo Mặt trước Thẻ Tín Dụng . 
 • Sao Kê Giao Dịch Thẻ Tín Dụng.

4) Hồ sơ Vay tín chấp Bằng tiền điện >300 ngàn/tháng

Bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:
* Hồ sơ về nhân thân: như trên.
* Hồ sơ đặc thù
 • Photo 3 hóa đơn điện gần nhất . (nếu mất cái nào có thể báo cho Tư vấn viên để xử lý bằng cách download trên Website điện lực) Hoặc giấy xác nhận sử dụng điện 3 tháng.

5) Hồ sơ Vay tín chấp với KH đang vay trả góp tại Prudential, PPF, ACS, HD Finance. 

Bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:
* Hồ sơ về nhân thân: như trên.
* Hồ sơ đặc thù
 • Photo hợp đồng vay trả góp hiện tại.

6) Hồ sơ Vay tín chấp với KH kinh doanh, mua bán

Bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:
* Hồ sơ về nhân thân: như trên.
* Hồ sơ đặc thù
 • Photo giấy đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên photo không cần công chứng.
Được tạo bởi Blogger.